Υπολογισμός ακουστικής ικανότητας
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

  Τελικά υπάρχει ένας τρόπος να υπολογίσουμε το ποσοστό της βαρηκοΐας του ενός αλλά και των δύο αφτιών.

  Α) Αθροίζουμε τα db των συχνοτήτων 500 Hz, 1000 Hz, 2000Hz, 3000Hz.

  Β) Διαιρούμε το αποτέλεσμα τους δια 4(μέσος όρος).

  Γ) Αναιρούμε από το μέσο όρο το 25

  Δ) Πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα με το 1,5 και αυτό που προκύπτει είναι η απώλεια του ενός αφτιού επί τις εκατό. 

   

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΦΤΙΩΝ

  Α) Πολλαπλασιάζουμε την απώλεια του καλύτερου αφτιού με το5

  Β) Προσθέτουμε το αποτέλεσμα με το ποσοστό ακουστικής απώλειας του χειρότερου αφτιού.

  Γ) Διαιρούμε το άθροισμα με το 6

  Το τελικό αποτέλεσμα θα μας δείξει την ποσοστιαία βαρηκοΐα και των δύο αφτιών.

   

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

   Βαρηκοΐα αριστερού αφτιού:

  Α) 500 hz = 60 db
  Β) 1000 hz = 75 db
  Γ) 2000 hz = 80 db
  Δ) 3000 hz = 80 db
   

  1) Το συνολικό άθροισμα είναι των παραπάνω είναι 295 db

  2) Διαιρούμε δια 4 και βρίσκουμε 73.75 db

  3) Αφαιρούμε από το παραπάνω το 25 και μένει 48.75 db

  4) To πολλαπλασιάζουμε με το 1,5(48.75 Χ 1.5 = 73.12)

  Άρα η βαρηκοΐα του αριστερού αφτιού είναι 73.12 %

   

      Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και την βαρηκοΐα του δεξιού αφτιού

  Για να συνεχίσουμε τον υπολογισμό της συνολικής βαρηκοΐας υποθέτω ότι στο δεξί αφτί βρήκαμε 45.50 db απώλεια.

  Οπότε

  Α) Πολλαπλασιάζουμε τη βαρηκοΐα του καλύτερου αφτιού επί 5(δεξιό) και βρίσκουμε 227.50 db

  Β) Προσθέτουμε σε αυτό το νούμερο το ποσοστό της μεγαλύτερης βαρηκοΐας

  227.50 + 73.12 = 300.62
  Γ) Διαιρούμε το παραπάνω με το 6
  300.62 δια 6 = 50.10

  Άρα το ποσοστό της συνολικής βαρηκοΐας είναι 50.10%