Οστεοφωνικά ακουστικά
    ΟΣΤΕΟΦΩΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
      

       Το οστεόφωνο είναι μια συσκευή που βρίσκεται προσαρμοσμένη σε γυαλιά ή σε ειδική στέκα γύρω από το κεφάλι και μεταφέρει στον κοχλία την δόνηση του ήχου που στη συνέχεια μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα για να γίνει η αντίληψη της ακοής στον εγκέφαλο.