ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( έως Γ΄ λυκείου )