ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( έως Γ΄ λυκείου )
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( έως Γ΄ λυκείου )

  Οι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία που ανήκουν στο υπουργείο παιδείας (εκτός από τα ιδιωτικά) δικαιούνται τη διαφορά της αξίας των ακουστικών βαρηκοΐας που δεν καλύπτει ο ασφαλιστικός τους φορέας.
  Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση στο ΚΔΑΥ
  2. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από κρατικό νοσοκομείο, αν ο μαθητής είναι κάτω των δεκατεσσάρων ετών ακοόγραμμα και γνωμάτευση από νοσοκομείο παίδων.
  3. Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο του μαθητή
  4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τιμολογίου από τον ασφαλιστικό φορέα και βεβαίωση που να λέει ότι κράτησαν το πρωτότυπο τιμολόγιο και τι ποσό κάλυψαν από αυτό.
  5. Αίτηση ότι δεν έχει γίνει αγορά τα τελευταία δύο έτη
  6. Τρεις προσφορές (θα επιλέξουν την πιο συμφέρουσα)
  Υ. Γ. Συνήθως τα χρήματα τα εισπράττουν οι γονείς από την Δ.Ο.Υ που ανήκουν. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται φορολογική ενημερότητα. Το χρονικό διάστημα είναι από έξι έως δώδεκα μήνες.
  6000€  5