ΤΥΔΚΥ (Δημοτικών υπαλλήλων)
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  ΤΥΔΚΥ (Δημοτικών υπαλλήλων)
  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ
  2. Συνταγογράφηση στο βιβλιάριο
  3. Τιμολόγιο αγοράς
  4. Έγκριση από τον ελεγκτή τους
  600€
  4