ΤΣΑΥ
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  ΤΣΑΥ
  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από κρατικό νοσοκομείο
  2. Συνταγογράφηση στο βιβλιάριο
  3. Τιμολόγιο αγοράς
  400€
  4