ΤΣΑ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ)
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  ΤΣΑ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ)

  Η εν ενεργεία ασφαλισμένοι υπάγονται στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)

  Οι συνταξιούχοι υπάγονται στο ΙΚΑ