Τ.Ε.Β.Ε ,ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΟΑΕΕ)
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  Τ.Ε.Β.Ε ,ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΟΑΕΕ)
  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από ΩΡΛ κρατικού νοσοκομείου
  2. Συνταγογράφηση στο βιβλιάριο
  3. Τιμολόγιο αγοράς
  4. Πιστοποίηση ΕΚΕΒΥΛ
  Καλύπτει 375€ για κάθε ακουστικό κάθε τέσσερα χρόνια και κάθε δύο αν υπάρχει επιδείνωση.
  375€
  4