ΤΑΠΟΤΕ
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  ΤΑΠΟΤΕ
  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από ΩΡΛ κρατικού νοσοκομείου (στην πρώτη αγορά ακουστικού). Ενώ στις επόμενες αγορές από οποιονδήποτε ιατρό ΩΡΛ.
  2. Συνταγογράφηση στο βιβλιάριο
  3. Τιμολόγιο αγοράς
  350€
  5