ΤΑΞΥ (Ξενοδοχοϋπαλλήλων)
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  ΤΑΞΥ (Ξενοδοχοϋπαλλήλων)
  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ
  2. Συνταγογράφηση στο βιβλιάριο
  3. Έγκριση από τον ελεγκτή τους
  4. Τιμολόγιο αγοράς

  Καλύπτει 300€ κάθε πέντε χρόνια. Σε μερικές περιπτώσεις και για δύο ακουστικά

  300€
  5