ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  1. Ακοομέτρηση και γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ
  2. Αίτηση δαπάνης στο ταμείο
  3. Τιμολόγιο αγοράς
  300€
  3