ΤΑΙΣΥΤ
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  ΤΑΙΣΥΤ
  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ
  2. Συνταγογράφηση στο βιβλιάριο
  3. Τρεις προσφορές (θα επιλέξουν την πιο συμφέρουσα)
  4. Τιμολόγιο αγοράς
  75% έως 3.000€
  4