ΤΑΕΤΑ(Ταμείο εργατών τύπου)
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  ΤΑΕΤΑ(Ταμείο εργατών τύπου)
  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από κρατικό νοσοκομείο
  2. Τρεις προσφορές (θα επιλέξουν την πιο συμφέρουσα)
  3. Τιμολόγιο αγοράς
  75% έως 3.000€
  3