ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ
  2. Συνταγογράφηση στο βιβλιάριο τους
  3. Τιμολόγιο αγοράς
  350€
  5