ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ
  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ
  2. Έγκριση από την επιτροπή
  3. Τιμολόγιο αγοράς
  376€
  5