ΗΣΑΠ
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  ΗΣΑΠ
  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από ιδιώτη ΩΡΛ
  2. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό του ταμείου
  3. Τιμολόγια αγοράς
  410€
  4