ΗΛΠΑΠ
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  ΗΛΠΑΠ
  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου
  2. Τρεις προσφορές (θα επιλέξουν την πιο συμφέρουσα)
  3. Έγκριση από το Δ.Σ. του ταμείου
  4. Τιμολόγιο αγοράς
  205€
  4