Ε.Υ.Δ.Α.Π
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  Ε.Υ.Δ.Α.Π
  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ
  2. Έγκριση από τον αρχίατρο του ταμείου
  3. Τιμολόγιο αγοράς
  411€
  3