ΕΟΔΕΑΠ (Δημοσιογράφων)
  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ

  ΕΟΔΕΑΠ (Δημοσιογράφων)

  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ
  2. Τρεις προσφορές (θα επιλέξουν την πιο συμφέρουσα)
  3. Τιμολόγιο αγοράς
  730€ 4