ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΥΠΕΤ)

  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΥΠΕΤ)
  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ
  2. Έγκριση από τον ιατρό τους
  3. Τιμολόγιο αγοράς

  Καλύπτει 380€ για τους άμεσα ασφαλισμένους και 323€ για τους έμμεσα ασφαλισμένους, κάθε τέσσερα χρόνια

  323-380€
  4