ΔΗΜΟΣΙΟ (ΟΠΑΔ)

  ΔΗΜΟΣΙΟ (ΟΠΑΔ)
  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση διευθυντού ΩΡΛ κρατικού νοσοκομείου
  2. Συνταγογράφηση στο βιβλιάριο
  3. Τιμολόγιο αγοράς

  Καλύπτει για μεσαίες βαρηκοΐες 150€ για μεγάλες 300€ κάθε πέντε χρόνια.Προσοχή δεν καλύπτει έμμεσα ασφαλισμένους, (εκτός από ανήλικα τέκνα). Σε μερικές περιπτώσεις χορηγεί και στα δυο χρόνια. Επίσης η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες από την έκδοση τους

  150-300€
  5