ΔΕΗ

  ΔΕΗ

  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από ΩΡΛ κρατικού νοσοκομείου
  2. Έγκριση από τον ιατρό της ΔΕΗ
  3. Τιμολόγιο αγοράς

  Καλύπτει 320€ κάθε πέντε χρόνια στους εν ενεργεία υπαλλήλους χορηγεί και δυο ακουστικά. Επίσης 50€ ετησίως για μπαταρίες και ανταλλακτικά για ακουστικά εκτός εγγύησης.

  320€
  5