ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΠΕΖΑ

  ΤΑΜΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΟΣΟ
  ΕΤΗ
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  1. Ακοόγραμμα και γνωμάτευση από ΩΡΛ ιδιώτη ή κρατικού νοσοκομείου
  2. Τρεις προσφορές (θα επιλέξουν την πιο συμφέρουσα)
  470€
  4