Κοχλιακά
    ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ

        Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία περιέχει μια πηγή ρεύματος και μια παράταξη ηλεκτροδίων που εμφυτεύονται στον κοχλία. Το ηλεκτρικό ρεύμα στη συνέχεια ερεθίζει τις ίνες του ακουστικού νεύρου. Το κοχλιακό εμφύτευμα αποτελεί μια εγκεκριμένη μέθοδο αντιμετώπισης της υπολοιματικής νευροαισθητήριας βαρηκοΐας.

     

    Περισσότερες Φωτογραφίες